Zakres Usług

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom Państwa firmy oferujemy kompleksowe reprezentowanie przed organami celnymi w sprawach związanych z obrotem towarowym z zagranicą, a w szczególności:

W przypaku większej ilości odpraw celnych istnieje możliwość odpraw  na terenie firmy 

(bez konieczności przyjazdu towaru objętego procedura celną do urzędu celnego).

Po zapoznaniu się ze specyfiką firmy jesteśmy w stanie zapropnować indywidualne rozwiązania.

Export

 

Kompleksowa usługa celna towarów w exporcie:

  • odprawy celne eksportowe i reprezentacja przed organami celnymi
  • sporządzanie wszystkich rodzajów świadectw pochodzenia (EUR, ATR,CERTYFIKAT OF ORIGIN)
  • procedury specjalne
  • otwieranie karnetów TIR
  • towarzyszące dokumenty transportowe (CMR)
  • odprawy poza godzinami pracy urzędu (także na terenie firmy)

Import

 

Kompleksowa usługa celna towarów w imporcie:

 • odprawy celne importowe z odroczonym podatkiem VAT (art.33a ustawy VAT)
 • odprawy celne importowe z płatnością długu celnego
 • reprezentacja przed SANEPID i WIJHARS
 • zamykanie tranzytu
 • procedury specjalne ( skład celny,uszlachetnienie czynne)

Procedura uproszczona w imporcie pozwala na bezgotówkowe rozliczenie podatku VAT od importu, które dokonywane jest przez importera w deklaracji podatkowej (art.33a ustawy o podatku VAT)

Pozostałe usługi

 

Zestawienie usług dodatkowych

 • wnioski i odwołania do organów celnych
 • doradztwo celne
 • rejestracja podmiotów na platformie PUESC
 • wnioski o nadanie nr EORI
 • INTRASTAT

Kontakt

tel/fax: 42 645-02-94
kom. Dorota Kłos600038687
kom. Grażyna Trzepałkowska600452748
e-mail: agencja.celna.merkury@gmail.com